Sàn gỗ QuickStep Bỉ

 • Eligna 8mm EL1043

  0 out of 5

  Kích thước: 1380 x 156 x 8 mm,

  Quy cách: 8 thanh/ hộp, 60 hộp/pallets. 1 hộp = 1.722 m2

  Tên gỗ: EL1043: Oiled Walnut

  640.000
 • Eligna 8mm EL1184

  0 out of 5

  Kích thước: 1380 x 156 x 8 mm,

  Quy cách: 8 thanh/ hộp, 60 hộp/pallets. 1 hộp = 1.722 m2

  Tên gỗ: EL1184: White Ash

  640.000
 • Eligna 8mm EL1304

  0 out of 5

  Kích thước: 1380 x 156 x 8 mm,

  Quy cách: 8 thanh/ hộp, 60 hộp/pallets. 1 hộp = 1.722 m2

  Tên gỗ: EL1304: Light Grey Varnished Oak

  640.000
 • Eligna 8mm EL312

  0 out of 5

  Kích thước: 1380 x 156 x 8 mm,

  Quy cách: 8 thanh/ hộp, 60 hộp/pallets. 1 hộp = 1.722 m2

  Tên gỗ: EL312 : Old Oak Matt Oiled
  640.000
 • Eligna 8mm EL995

  0 out of 5

  Kích thước: 1380 x 156 x 8 mm,

  Quy cách: 8 thanh/ hộp, 60 hộp/pallets. 1 hộp = 1.722 m2

  Tên gỗ: EL995: Vintage Oak Natural Varnished

  640.000
 • Eligna 8mm EL996

  0 out of 5

  Kích thước: 1380 x 156 x 8 mm,

  Quy cách: 8 thanh/ hộp, 60 hộp/pallets. 1 hộp = 1.722 m2

  Tên gỗ: EL996: Merbau

  640.000
 • Impressive 8mm IM1848

  0 out of 5

  Thông số kĩ thuật:

  Kích thước: 1380 x 190 x 8 mm

  Quy cách: 7 thanh/ hộp, 60 hộp/pallet, 1 hộp = 1.835 m2

  Mã màu: IM1848

  Công nghệ Hydroseal ( Không thấm nước)

  Tên màu gỗ: IM1848:Classic Oak Natural

  640.000
 • Impressive 8mm IM1849

  0 out of 5

  Kích thước: 1380 x 190 x 8 mm

  Quy cách: 7 thanh/ hộp, 60 hộp/pallet, 1 hộp = 1.835 m2

  Mã màu: IM1849

  Công nghệ Hydroseal ( Không thấm nước)

  Tên màu gỗ: IM1849: Classic Oak Brown

  640.000
 • Impressive 8mm IM1855

  0 out of 5

  Kích thước: 1380 x 190 x 8 mm

  Quy cách: 7 thanh/ hộp, 60 hộp/pallet, 1 hộp = 1.835 m2

  Mã màu: IM1855

  Công nghệ Hydroseal ( Không thấm nước)

  Tên màu gỗ: IM1855: Soft Oak Natural

  640.000
 • Impressive 8mm IM1856

  0 out of 5

  Kích thước: 1380 x 190 x 8 mm

  Quy cách: 7 thanh/ hộp, 60 hộp/pallet, 1 hộp = 1.835 m2

  Mã màu: IM1856

  Công nghệ Hydroseal ( Không thấm nước)

  Tên màu gỗ: IM1856: Soft Oak Medium

  640.000
 • Impressive 8mm IM1860

  0 out of 5

  Kích thước: 1380 x 190 x 8 mm

  Quy cách: 7 thanh/ hộp, 60 hộp/pallet, 1 hộp = 1.835 m2

  Mã màu: IM1860

  Công nghệ Hydroseal ( Không thấm nước)

  Tên màu gỗ: IM1860: Natural Pine

  640.000
 • Impressive 8mm IM3106

  0 out of 5

  Kích thước: 1380 x 190 x 8 mm

  Quy cách: 7 thanh/ hộp, 60 hộp/pallet, 1 hộp = 1.835 m2

  Mã màu: IM3106

  Công nghệ Hydroseal ( Không thấm nước)

  Tên màu gỗ:  IM3106: Natural Varnished Oak

  640.000
 • Impressive Utlra 12 mm IMU1849

  0 out of 5
  Kích thước: 1380 x 190 x 12 mm
  Quy cách: 5 thanh/hộp, 60 hộp/pallet, 1 hộp = 1.311 m2
  Mã màu: IMU1849
  Công nghệ Hydroseal (Không thấm nước)
  Tên màu gỗ: IMU1849: Classic Oak Brown
  850.000
 • Impressive Utlra 12 mm IMU1854

  0 out of 5
  Kích thước: 1380 x 190 x 12 mm
  Quy cách: 5 thanh/hộp, 60 hộp/pallet, 1 hộp = 1.311 m2
  Mã màu: IMU1854
  Công nghệ Hydroseal (Không thấm nước)
  Tên màu gỗ: IMU1854: Soft Oak Light
  850.000
 • Impressive Utlra 12 mm IMU1855

  0 out of 5
  Kích thước: 1380 x 190 x 12 mm
  Quy cách: 5 thanh/hộp, 60 hộp/pallet, 1 hộp = 1.311 m2
  Mã màu: IMU1855
  Công nghệ Hydroseal (Không thấm nước)
  Tên màu gỗ: IMU1855: Soft Oak Natural
  850.000
 • Impressive Utlra 12 mm IMU3105

  0 out of 5
  Kích thước: 1380 x 190 x 12 mm
  Quy cách: 5 thanh/hộp, 60 hộp/pallet, 1 hộp = 1.311 m2
  Mã màu: IMU3105
  Công nghệ Hydroseal (Không thấm nước)
  Tên màu gỗ: IMU3105: White Varnished Oak
  850.000
 • Impressive Utlra 12 mm IMU3106

  0 out of 5
  Kích thước: 1380 x 190 x 12 mm
  Quy cách: 5 thanh/hộp, 60 hộp/pallet, 1 hộp = 1.311 m2
  Mã màu: IMU3106
  Công nghệ Hydroseal (Không thấm nước)
  Tên màu gỗ: IMU3106: Natural Varnished Oak
  850.000
các sản phẩm rèm cửa đẹp nếu bạn thích chụp ảnh hàn quốc để thiết kế catalogue đẹp để du lịch campuchia