Sản phẩm

 • Eligna 8mm EL1043

  0 out of 5

  Kích thước: 1380 x 156 x 8 mm,

  Quy cách: 8 thanh/ hộp, 60 hộp/pallets. 1 hộp = 1.722 m2

  Tên gỗ: EL1043: Oiled Walnut

  640.000
 • Eligna 8mm EL1184

  0 out of 5

  Kích thước: 1380 x 156 x 8 mm,

  Quy cách: 8 thanh/ hộp, 60 hộp/pallets. 1 hộp = 1.722 m2

  Tên gỗ: EL1184: White Ash

  640.000
 • Eligna 8mm EL1304

  0 out of 5

  Kích thước: 1380 x 156 x 8 mm,

  Quy cách: 8 thanh/ hộp, 60 hộp/pallets. 1 hộp = 1.722 m2

  Tên gỗ: EL1304: Light Grey Varnished Oak

  640.000
 • Eligna 8mm EL312

  0 out of 5

  Kích thước: 1380 x 156 x 8 mm,

  Quy cách: 8 thanh/ hộp, 60 hộp/pallets. 1 hộp = 1.722 m2

  Tên gỗ: EL312 : Old Oak Matt Oiled
  640.000
 • Eligna 8mm EL995

  0 out of 5

  Kích thước: 1380 x 156 x 8 mm,

  Quy cách: 8 thanh/ hộp, 60 hộp/pallets. 1 hộp = 1.722 m2

  Tên gỗ: EL995: Vintage Oak Natural Varnished

  640.000
 • Eligna 8mm EL996

  0 out of 5

  Kích thước: 1380 x 156 x 8 mm,

  Quy cách: 8 thanh/ hộp, 60 hộp/pallets. 1 hộp = 1.722 m2

  Tên gỗ: EL996: Merbau

  640.000
 • Impressive 8mm IM1848

  0 out of 5

  Thông số kĩ thuật:

  Kích thước: 1380 x 190 x 8 mm

  Quy cách: 7 thanh/ hộp, 60 hộp/pallet, 1 hộp = 1.835 m2

  Mã màu: IM1848

  Công nghệ Hydroseal ( Không thấm nước)

  Tên màu gỗ: IM1848:Classic Oak Natural

  640.000
 • Impressive 8mm IM1849

  0 out of 5

  Kích thước: 1380 x 190 x 8 mm

  Quy cách: 7 thanh/ hộp, 60 hộp/pallet, 1 hộp = 1.835 m2

  Mã màu: IM1849

  Công nghệ Hydroseal ( Không thấm nước)

  Tên màu gỗ: IM1849: Classic Oak Brown

  640.000
 • Impressive 8mm IM1855

  0 out of 5

  Kích thước: 1380 x 190 x 8 mm

  Quy cách: 7 thanh/ hộp, 60 hộp/pallet, 1 hộp = 1.835 m2

  Mã màu: IM1855

  Công nghệ Hydroseal ( Không thấm nước)

  Tên màu gỗ: IM1855: Soft Oak Natural

  640.000
 • Impressive 8mm IM1856

  0 out of 5

  Kích thước: 1380 x 190 x 8 mm

  Quy cách: 7 thanh/ hộp, 60 hộp/pallet, 1 hộp = 1.835 m2

  Mã màu: IM1856

  Công nghệ Hydroseal ( Không thấm nước)

  Tên màu gỗ: IM1856: Soft Oak Medium

  640.000
 • Impressive 8mm IM1860

  0 out of 5

  Kích thước: 1380 x 190 x 8 mm

  Quy cách: 7 thanh/ hộp, 60 hộp/pallet, 1 hộp = 1.835 m2

  Mã màu: IM1860

  Công nghệ Hydroseal ( Không thấm nước)

  Tên màu gỗ: IM1860: Natural Pine

  640.000
 • Impressive 8mm IM3106

  0 out of 5

  Kích thước: 1380 x 190 x 8 mm

  Quy cách: 7 thanh/ hộp, 60 hộp/pallet, 1 hộp = 1.835 m2

  Mã màu: IM3106

  Công nghệ Hydroseal ( Không thấm nước)

  Tên màu gỗ:  IM3106: Natural Varnished Oak

  640.000
 • Impressive Utlra 12 mm IMU1849

  0 out of 5
  Kích thước: 1380 x 190 x 12 mm
  Quy cách: 5 thanh/hộp, 60 hộp/pallet, 1 hộp = 1.311 m2
  Mã màu: IMU1849
  Công nghệ Hydroseal (Không thấm nước)
  Tên màu gỗ: IMU1849: Classic Oak Brown
  850.000
 • Impressive Utlra 12 mm IMU1854

  0 out of 5
  Kích thước: 1380 x 190 x 12 mm
  Quy cách: 5 thanh/hộp, 60 hộp/pallet, 1 hộp = 1.311 m2
  Mã màu: IMU1854
  Công nghệ Hydroseal (Không thấm nước)
  Tên màu gỗ: IMU1854: Soft Oak Light
  850.000
 • Impressive Utlra 12 mm IMU1855

  0 out of 5
  Kích thước: 1380 x 190 x 12 mm
  Quy cách: 5 thanh/hộp, 60 hộp/pallet, 1 hộp = 1.311 m2
  Mã màu: IMU1855
  Công nghệ Hydroseal (Không thấm nước)
  Tên màu gỗ: IMU1855: Soft Oak Natural
  850.000
 • Impressive Utlra 12 mm IMU3105

  0 out of 5
  Kích thước: 1380 x 190 x 12 mm
  Quy cách: 5 thanh/hộp, 60 hộp/pallet, 1 hộp = 1.311 m2
  Mã màu: IMU3105
  Công nghệ Hydroseal (Không thấm nước)
  Tên màu gỗ: IMU3105: White Varnished Oak
  850.000
 • Impressive Utlra 12 mm IMU3106

  0 out of 5
  Kích thước: 1380 x 190 x 12 mm
  Quy cách: 5 thanh/hộp, 60 hộp/pallet, 1 hộp = 1.311 m2
  Mã màu: IMU3106
  Công nghệ Hydroseal (Không thấm nước)
  Tên màu gỗ: IMU3106: Natural Varnished Oak
  850.000
 • Sàn gỗ Janmi AC120

  0 out of 5

  Hãng: Janmi – Malaysia

  Mã sản phẩm: AC120

  Chỉ số: AC4, class 31 – HDF – E1

  Trọng lượng: 10.00kg, 8 tấm/hộp

  Kích thước (L x W x H): 1283mm x 193mm x 8mm

  Bảo hành: 10 năm

  400.000
 • Sàn gỗ Janmi AT130

  0 out of 5

  Hãng: Janmi – Malaysia

  Mã sản phẩm: AT130

  Chỉ số: AC3, class 31 – HDF – E1

  Trọng lượng: 10.00kg

  Kích thước (L x W x H): 1283mm x 193mm x 8mm

  Bảo hành: 10 năm

  235.000
 • Sàn gỗ Janmi AW110

  0 out of 5

  Hãng: Janmi – Malaysia

  Mã sản phẩm: CT110

  Chỉ số: AC4, class 31 – HDF – E1

  Trọng lượng: 10.00kg, 8 tấm/hộp

  Kích thước (L x W x H): 1283mm x 115mm x 12mm

  Bảo hành: 10 năm

  400.000
 • Sàn gỗ Janmi CO110

  0 out of 5

  Hãng: Janmi – Malaysia

  Mã sản phẩm: CO110

  Chỉ số:  AC4, class 31 – HDF –  E1

  Trọng lượng: 10.00kg, 8 tấm/hộp

  Kích thước (L x W x H): 1283mm x 193mm x 8mm

  Bảo hành: 10 năm

  400.000
 • Sàn gỗ Janmi CO240

  0 out of 5

  Hãng: Janmi – Malaysia

  Mã sản phẩm: CO240

  Chỉ số: AC3, class 31 – HDF – E1

  Trọng lượng: 10.00kg

  Kích thước (L x W x H): 1283mm x 193mm x 8mm

  Bảo hành: 10 năm

  235.000
 • Sàn gỗ Janmi CT110

  0 out of 5

  Hãng: Janmi – Malaysia

  Mã sản phẩm: CT110

  Chỉ số: AC4, class 31 – HDF – E1

  Trọng lượng: 10.00kg, 8 tấm/hộp

  Kích thước (L x W x H): 1283mm x 115mm x 12mm

  Bảo hành: 10 năm

  400.000
 • Sàn gỗ Janmi EB110

  0 out of 5

  Hãng: Janmi – Malaysia

  Mã sản phẩm: EB110

  Chỉ số: AC3, class 31 – HDF – E1

  Trọng lượng: 10.00kg, 8 tấm/hộp

  Kích thước (L x W x H): 1283mm x 193mm x 8mm

  Bảo hành: 10 năm

  235.000
 • Sàn gỗ Janmi IM250

  0 out of 5

  Hãng: Janmi – Malaysia

  Mã sản phẩm: IM250

  Chỉ số: AC3, class 31 – HDF – E1

  Trọng lượng: 10.00kg, 8 tấm/hộp

  Kích thước (L x W x H): 1283mm x 193mm x 8mm

  Bảo hành: 10 năm

  235.000
 • Sàn gỗ Janmi JA050

  0 out of 5

  Hãng: Janmi – Malaysia

  Mã sản phẩm: JA050

  Chỉ số: AC3, class 31 – HDF – E1

  Trọng lượng: 10.00kg

  Kích thước (L x W x H): 1283mm x 193mm x 8mm

  Bảo hành: 10 năm

  235.000
 • Sàn gỗ Janmi JA055

  0 out of 5

  Hãng: Janmi – Malaysia

  Mã sản phẩm: JA055

  Chỉ số: AC3, class 31 – HDF – E1

  Trọng lượng: 10.00kg

  Kích thước (L x W x H): 1283mm x 193mm x 8mm

  Bảo hành: 10 năm

  235.000
 • Sàn gỗ Janmi PA110

  0 out of 5

  Hãng: Janmi – Malaysia

  Mã sản phẩm: PA110

  Chỉ số: AC3, class 31 – HDF – E1

  Trọng lượng: 10.00kg

  Kích thước (L x W x H): 1283mm x 193mm x 8mm

  Bảo hành: 10 năm

  235.000
 • Sàn gỗ Janmi WE210

  0 out of 5

  Hãng: Janmi – Malaysia

  Mã sản phẩm: WE210

  Chỉ số: AC4, class 31 – HDF – E1

  Trọng lượng: 10.00kg, 8 tấm/hộp

  Kích thước (L x W x H): 1283mm x 193mm x 8mm

  Bảo hành: 10 năm

  400.000
 • Sàn gỗ Maika G2926

  0 out of 5

  Kích thước: (1205 x 191)mm

  Ðộ dày: 12,0mm Bản to AC4

  Tiêu chuẩn: AC4, Classic 31, Embossed, 08tấm/hộp/1,8412m2

  Bề mặt: Bản to, mặt sần ganh lụa, hèm phủ sáp 4 cạnh

  Bảo hành: 10 năm

  230.000
 • Sàn gỗ Maika G2937

  0 out of 5

  Kích thước: (1205 x 191)mm

  Ðộ dày: 12,0mm Bản to AC4

  Tiêu chuẩn: AC4, Classic 31, Embossed, 08tấm/hộp/1,8412m2

  Bề mặt: Bản to, mặt sần ganh lụa, hèm phủ sáp 4 cạnh

  Bảo hành: 10 năm

  230.000
 • Sàn gỗ Maika G2941

  0 out of 5

  Kích thước: (1205 x 191)mm

  Ðộ dày: 12,0mm Bản to AC4

  Tiêu chuẩn: AC4, Classic 31, Embossed, 08tấm/hộp/1,8412m2

  Bề mặt: Bản to, mặt sần ganh lụa, hèm phủ sáp 4 cạnh

  Bảo hành: 10 năm

  230.000
 • Sàn gỗ Maika G2942

  0 out of 5

  Kích thước: (1205 x 191)mm

  Ðộ dày: 12,0mm Bản to AC4

  Tiêu chuẩn: AC4, Classic 31, Embossed, 08tấm/hộp/1,8412m2

  Bề mặt: Bản to, mặt sần ganh lụa, hèm phủ sáp 4 cạnh

  Bảo hành: 10 năm

 • Sàn gỗ Maika G937

  0 out of 5

  Kích thước: (1205 x 191)mm

  Ðộ dày: 12,0mm Bản to AC4

  Tiêu chuẩn: AC4, Classic 31, Embossed, 08tấm/hộp/1,8412m2

  Bề mặt: Bản to, mặt sần ganh lụa, hèm phủ sáp 4 cạnh

  Bảo hành: 10 năm

  230.000
 • Sàn gỗ Maika G942

  0 out of 5

  Kích thước: (1205 x 191)mm

  Ðộ dày: 12,0mm Bản to AC4

  Tiêu chuẩn: AC4, Classic 31, Embossed, 08tấm/hộp/1,8412m2

  Bề mặt: Bản to, mặt sần ganh lụa, hèm phủ sáp 4 cạnh

  Bảo hành: 10 năm

  230.000
 • Sàn gỗ Maika G945

  0 out of 5
  330.000
các sản phẩm rèm cửa đẹp nếu bạn thích chụp ảnh hàn quốc để thiết kế catalogue đẹp để du lịch campuchia