Sàn gỗ Quickstep

 • san-go-cong-nghiep-eligna-8mm-u1043

  Sàn gỗ công nghiệp Eligna 8mm U1043

  0 trên 5

  Kích thước: 1380 x 156 x 8 mm,

  Quy cách: 8 thanh/ hộp, 60 hộp/pallets. 1 hộp = 1.722 m2

  Tên gỗ: U1043: Oiled Walnut

  Giá bán lẻ: 485.000VNĐ/m2

  485.000
 • impressive-utlra-12-mm-imu3106

  Impressive Utlra 12 mm IMU3106

  0 trên 5
  Kích thước: 1380 x 190 x 12 mm
  Quy cách: 5 thanh/hộp, 60 hộp/pallet, 1 hộp = 1.311 m2
  Mã màu: IMU3106
  Công nghệ Hydroseal (Không thấm nước)
  Tên màu gỗ: IMU3106: Natural Varnished Oak
  Giá bán lẻ: 735.000VNĐ/m2
  735.000
 • impressive-utlra-12-mm-imu3105

  Impressive Utlra 12 mm IMU3105

  0 trên 5
  Kích thước: 1380 x 190 x 12 mm
  Quy cách: 5 thanh/hộp, 60 hộp/pallet, 1 hộp = 1.311 m2
  Mã màu: IMU3105
  Công nghệ Hydroseal (Không thấm nước)
  Tên màu gỗ: IMU3105: White Varnished Oak
  Giá bán lẻ: 735.000VNĐ/m2
  735.000
 • impressive-utlra-12-mm-imu1855

  Impressive Utlra 12 mm IMU1855

  0 trên 5
  Kích thước: 1380 x 190 x 12 mm
  Quy cách: 5 thanh/hộp, 60 hộp/pallet, 1 hộp = 1.311 m2
  Mã màu: IMU1855
  Công nghệ Hydroseal (Không thấm nước)
  Tên màu gỗ: IMU1855: Soft Oak Natural
  Giá bán lẻ: 735.000VNĐ/m2
  735.000
 • impressive-utlra-12-mm-imu1854

  Impressive Utlra 12 mm IMU1854

  0 trên 5
  Kích thước: 1380 x 190 x 12 mm
  Quy cách: 5 thanh/hộp, 60 hộp/pallet, 1 hộp = 1.311 m2
  Mã màu: IMU1854
  Công nghệ Hydroseal (Không thấm nước)
  Tên màu gỗ: IMU1854: Soft Oak Light
  Giá bán lẻ: 735.000VNĐ/m2
  735.000
 • impressive-utlra-12-mm-imu1849

  Impressive Utlra 12 mm IMU1849

  0 trên 5
  Kích thước: 1380 x 190 x 12 mm
  Quy cách: 5 thanh/hộp, 60 hộp/pallet, 1 hộp = 1.311 m2
  Mã màu: IMU1849
  Công nghệ Hydroseal (Không thấm nước)
  Tên màu gỗ: IMU1849: Classic Oak Brown
  Giá bán lẻ: 735.000VNĐ/m2
  735.000
 • impressive-8mm-im3106

  Impressive 8mm IM3106

  0 trên 5

  Kích thước: 1380 x 190 x 8 mm

  Quy cách: 7 thanh/ hộp, 60 hộp/pallet, 1 hộp = 1.835 m2

  Mã màu: IM3106

  Công nghệ Hydroseal ( Không thấm nước)

  Tên màu gỗ:  IM3106: Natural Varnished Oak

  Giá bán lẻ: 545.000VNĐ/m2

  545.000
 • impressive-8mm-im1860

  Impressive 8mm IM1860

  0 trên 5

  Kích thước: 1380 x 190 x 8 mm

  Quy cách: 7 thanh/ hộp, 60 hộp/pallet, 1 hộp = 1.835 m2

  Mã màu: IM1860

  Công nghệ Hydroseal ( Không thấm nước)

  Tên màu gỗ: IM1860: Natural Pine

  Giá bán lẻ: 545.000VNĐ/m2

  545.000
 • impressive-8mm-im1856

  Impressive 8mm IM1856

  0 trên 5

  Kích thước: 1380 x 190 x 8 mm

  Quy cách: 7 thanh/ hộp, 60 hộp/pallet, 1 hộp = 1.835 m2

  Mã màu: IM1856

  Công nghệ Hydroseal ( Không thấm nước)

  Tên màu gỗ: IM1856: Soft Oak Medium

  Giá bán lẻ: 545.000VNĐ/m2

  545.000
 • impressive-8mm-im1855

  Impressive 8mm IM1855

  0 trên 5

  Kích thước: 1380 x 190 x 8 mm

  Quy cách: 7 thanh/ hộp, 60 hộp/pallet, 1 hộp = 1.835 m2

  Mã màu: IM1855

  Công nghệ Hydroseal ( Không thấm nước)

  Tên màu gỗ: IM1855: Soft Oak Natural

  Giá bán lẻ: 545.000VNĐ/m2

  545.000
 • impressive-8mm-im1849

  Impressive 8mm IM1849

  0 trên 5

  Kích thước: 1380 x 190 x 8 mm

  Quy cách: 7 thanh/ hộp, 60 hộp/pallet, 1 hộp = 1.835 m2

  Mã màu: IM1849

  Công nghệ Hydroseal ( Không thấm nước)

  Tên màu gỗ: IM1849: Classic Oak Brown

  Giá bán lẻ: 545.000VNĐ/m2

  545.000
 • impressive-8mm-im1848

  Impressive 8mm IM1848

  0 trên 5

  Thông số kĩ thuật:

  Kích thước: 1380 x 190 x 8 mm

  Quy cách: 7 thanh/ hộp, 60 hộp/pallet, 1 hộp = 1.835 m2

  Mã màu: IM1848

  Công nghệ Hydroseal ( Không thấm nước)

  Tên màu gỗ: IM1848:Classic Oak Natural

  Giá bán lẻ: 545.000VNĐ/m2

  545.000
 • eligna-8mm-u996

  Eligna 8mm U996

  0 trên 5

  Kích thước: 1380 x 156 x 8 mm,

  Quy cách: 8 thanh/ hộp, 60 hộp/pallets. 1 hộp = 1.722 m2

  Tên gỗ: U996: Merbau

  Giá bán lẻ: 485.000VNĐ/m2

  485.000
 • eligna-8mm-u995

  Eligna 8mm U995

  0 trên 5

  Kích thước: 1380 x 156 x 8 mm,

  Quy cách: 8 thanh/ hộp, 60 hộp/pallets. 1 hộp = 1.722 m2

  Tên gỗ: U995: Vintage Oak Natural Varnished

  Giá bán lẻ: 485.000VNĐ/m2

  485.000
 • eligna-8mm-u312

  Eligna 8mm U312

  0 trên 5

  Kích thước: 1380 x 156 x 8 mm,

  Quy cách: 8 thanh/ hộp, 60 hộp/pallets. 1 hộp = 1.722 m2

  Tên gỗ: U312 : Old Oak Matt Oiled
  Giá bán lẻ: 485.000VNĐ/m2
  485.000
 • eligna-8mm-u1304

  Eligna 8mm U1304

  0 trên 5

  Kích thước: 1380 x 156 x 8 mm,

  Quy cách: 8 thanh/ hộp, 60 hộp/pallets. 1 hộp = 1.722 m2

  Tên gỗ: U1304: Light Grey Varnished Oak

  Giá bán lẻ: 485.000VNĐ/m2

  485.000
 • eligna-8mm-u1184

  Eligna 8mm U1184

  0 trên 5

  Kích thước: 1380 x 156 x 8 mm,

  Quy cách: 8 thanh/ hộp, 60 hộp/pallets. 1 hộp = 1.722 m2

  Tên gỗ: U1184: White Ash

  Giá bán lẻ: 485.000VNĐ/m2

  485.000
 • eligna-8mm-u1043

  Eligna 8mm U1043

  0 trên 5

  Kích thước: 1380 x 156 x 8 mm,

  Quy cách: 8 thanh/ hộp, 60 hộp/pallets. 1 hộp = 1.722 m2

  Tên gỗ: U1043: Oiled Walnut

  Giá bán lẻ: 485.000VNĐ/m2

  485.000

Sàn gỗ Thụy Sĩ

 • swiss-chrome-d3035-12mm

  Swiss Chrome D3035 12mm

  0 trên 5

  – Quy cách: 1380 (D) x 193 (R) x 12mm

  – Bề mặt: CP ( Bề mặt bạch kim)

  – Tên chủng loại gỗ: Leysin Oak, Engelberg Oak, Verbier Oak, Zermatt Oak

  – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC5 KL33

  – Hèm khóa bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước

  – Xuất xứ: 100% Made in Switzerland

 • swiss-chrome-d3034-12mm

  Swiss Chrome D3034 12mm

  0 trên 5

  – Quy cách: 1380 (D) x 193 (R) x 12mm

  – Bề mặt: CP ( Bề mặt bạch kim)

  – Tên chủng loại gỗ: Leysin Oak, Engelberg Oak, Verbier Oak, Zermatt Oak

  – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC5 KL33

  – Hèm khóa bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước

  – Xuất xứ: 100% Made in Switzerland

 • swiss-chrome-d3033-12mm

  Swiss Chrome D3033 12mm

  0 trên 5

  – Quy cách: 1380 (D) x 193 (R) x 12mm

  – Bề mặt: CP ( Bề mặt bạch kim)

  – Tên chủng loại gỗ: Leysin Oak, Engelberg Oak, Verbier Oak, Zermatt Oak

  – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC5 KL33

  – Hèm khóa bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước

  – Xuất xứ: 100% Made in Switzerland

 • swiss-chrome-d3032-12mm

  Swiss Chrome D3032 12mm

  0 trên 5

  – Quy cách: 1380 (D) x 193 (R) x 12mm

  – Bề mặt: CP ( Bề mặt bạch kim)

  – Tên chủng loại gỗ: Leysin Oak, Engelberg Oak, Verbier Oak, Zermatt Oak

  – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC5 KL33

  – Hèm khóa bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước

  – Xuất xứ: 100% Made in Switzerland

 • swiss-chrome-d3031-12mm-2

  Swiss Chrome D3031 12mm

  0 trên 5

  – Quy cách: 1380 (D) x 193 (R) x 12mm

  – Bề mặt: CP ( Bề mặt bạch kim)

  – Tên chủng loại gỗ: Leysin Oak, Engelberg Oak, Verbier Oak, Zermatt Oak

  – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC5 KL33

  – Hèm khóa bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước

  – Xuất xứ: 100% Made in Switzerland

 • swiss-chrome-d3030-12mm

  Swiss Chrome D3030 12mm

  0 trên 5

  – Quy cách: 1380 (D) x 193 (R) x 12mm

  – Bề mặt: CP ( Bề mặt bạch kim)

  – Tên chủng loại gỗ: Leysin Oak, Engelberg Oak, Verbier Oak, Zermatt Oak

  – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC5 KL33

  – Hèm khóa bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước

  – Xuất xứ: 100% Made in Switzerland

 • swiss-chrome-d2025-12mm

  Swiss Chrome D2025 12mm

  0 trên 5

  – Bề mặt: CP ( Bề mặt bạch kim)- Quy cách: 1380 (D) x 193 (R) x 12mm

  – Tên chủng loại gỗ: Leysin Oak, Engelberg Oak, Verbier Oak, Zermatt Oak

  – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC5 KL33

  – Hèm khóa bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước

  – Xuất xứ: 100% Made in Switzerland

 • swiss-nobless-d4200-8mm

  Swiss Nobless D4200 8mm

  0 trên 5

  – Quy cách: 1380 (D) x 193 (R) x 8mm

  – Bề mặt: WG, NM

  – Tên chủng loại gỗ: Oak Provence, Noce Monteppulciano, Original, Merbau, Elegance Oak, Elegance Light Oak, Bern Oak

  – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4 KL32

  – Hèm khóa bản quyền cốt HDF siêu chịu nước

  – Xuất xứ: 100% Made in Switzerland

 • swiss-nobless-d2836-8mm

  Swiss Nobless D2836 8mm

  0 trên 5

  – Quy cách: 1380 (D) x 193 (R) x 8mm

  – Bề mặt: WG, NM

  – Tên chủng loại gỗ: Oak Provence, Noce Monteppulciano, Original, Merbau, Elegance Oak, Elegance Light Oak, Bern Oak

  – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4 KL32

  – Hèm khóa bản quyền cốt HDF siêu chịu nước

  – Xuất xứ: 100% Made in Switzerland

 • swiss-nobless-d2565-8mm

  Swiss Nobless D2565 8mm

  0 trên 5

  – Quy cách: 1380 (D) x 193 (R) x 8mm

  – Bề mặt: WG, NM

  – Tên chủng loại gỗ: Oak Provence, Noce Monteppulciano, Original, Merbau, Elegance Oak, Elegance Light Oak, Bern Oak

  – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4 KL32

  – Hèm khóa bản quyền cốt HDF siêu chịu nước

  – Xuất xứ: 100% Made in Switzerland

 • swiss-nobless-d2539-8mm

  Swiss Nobless D2539 8mm

  0 trên 5

  – Quy cách: 1380 (D) x 193 (R) x 8mm

  – Bề mặt: WG, NM

  – Tên chủng loại gỗ: Oak Provence, Noce Monteppulciano, Original, Merbau, Elegance Oak, Elegance Light Oak, Bern Oak

  – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4 KL32

  – Hèm khóa bản quyền cốt HDF siêu chịu nước

  – Xuất xứ: 100% Made in Switzerland

 • swiss-nobless-d2281-8mm

  Swiss Nobless D2281 8mm

  0 trên 5

  – Quy cách: 1380 (D) x 193 (R) x 8mm

  – Bề mặt: WG, NM

  – Tên chủng loại gỗ: Oak Provence, Noce Monteppulciano, Original, Merbau, Elegance Oak, Elegance Light Oak, Bern Oak

  – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4 KL32

  – Hèm khóa bản quyền cốt HDF siêu chịu nước

  – Xuất xứ: 100% Made in Switzerland

 • swiss-nobless-d2266-8mm

  Swiss Nobless D2266 8mm

  0 trên 5

  – Quy cách: 1380 (D) x 193 (R) x 8mm
  – Bề mặt: WG, NM
  – Tên chủng loại gỗ: Oak Provence, Noce Monteppulciano, Original, Merbau, Elegance Oak, Elegance Light Oak, Bern Oak
  – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4 KL32
  – Hèm khóa bản quyền cốt HDF siêu chịu nước
  – Xuất xứ: 100% Made in Switzerland

 • swiss-natural-d8014-12mm

  Swiss Natural D8014 12mm

  0 trên 5

  – Quy cách: 1380 (D) x 116 (R) x 12mm

  – Bề mặt: SA

  – Tên chủng loại gỗ: American Walnut, Doussie, Chocolate, Camargue, New York Oak

  – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4 KL32

  – Hèm khóa bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước

  – Xuất xứ: 100% Made in Switzerland

 • swiss-natural-d2833-12mm

  Swiss Natural D2833 12mm

  0 trên 5

  Quy cách: 1380 (D) x 116 (R) x 12mm

  Bề mặt: SA

  Tên chủng loại g: American Walnut, Doussie, Chocolate, Camargue, New York Oak

  Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4 KL32

  – Hèm khóa bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước

  – Xuất xứ: 100% Made in Switzerland

 • swiss-natural-d2439-12mm

  Swiss Natural D2439 12mm

  0 trên 5

  – Quy cách: 1380 (D) x 116 (R) x 12mm

  – Bề mặt: SA

  – Tên chủng loại gỗ: American Walnut, Doussie, Chocolate, Camargue, New York Oak

  – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4 KL32

  – Hèm khóa bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước

  – Xuất xứ: 100% Made in Switzerland

 • swiss-natural-d2300-12mm

  Swiss Natural D2300 12mm

  0 trên 5

  – Quy cách: 1380 (D) x 116 (R) x 12mm

  – Bề mặt: SA

  – Tên chủng loại gỗ: American Walnut, Doussie, Chocolate, Camargue, New York Oak

  – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4 KL32

  – Hèm khóa bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước

  – Xuất xứ: 100% Made in Switzerland

 • swiss-natural-d2280-12mm

  Swiss Natural D2280 12mm

  0 trên 5

  – Quy cách: 1380 (D) x 116 (R) x 12mm

  – Bề mặt: SA

  – Tên chủng loại gỗ: American Walnut, Doussie, Chocolate, Camargue, New York Oak

  – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4 KL32

  – Hèm khóa bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước

  – Xuất xứ: 100% Made in Switzerland

 • swiss-authentic-d8014-8mm

  Swiss Authentic D8014 8mm

  0 trên 5

  – Quy cách: 1380 (D) x 159 (R) x 8mm

  – Bề mặt: SA, WG, NM, NW

  – Tên chủng loại gỗ: American Walnut, Doussie, Chocolate, Cordoba Oak, New York Oak, Bulternut, Helsinki Oak, Cavallo Oak

  – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4, KL32

  – Hèm khóa bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước

  – Xuất xứ: 100% Made in Switzerland

 • swiss-authentic-d8013-8mm

  Swiss Authentic D8013 8mm

  0 trên 5

  – Quy cách: 1380 (D) x 159 (R) x 8mm

  – Bề mặt: SA, WG, NM, NW

  – Tên chủng loại gỗ: American Walnut, Doussie, Chocolate, Cordoba Oak, New York Oak, Bulternut, Helsinki Oak, Cavallo Oak

  – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4, KL32

  – Hèm khóa bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước

  – Xuất xứ: 100% Made in Switzerland

 • swiss-authentic-d3043-8mm

  Swiss Authentic D3043 8mm

  0 trên 5

  – Quy cách: 1380 (D) x 159 (R) x 8mm

  – Bề mặt: SA, WG, NM, NW

  – Tên chủng loại gỗ: American Walnut, Doussie, Chocolate, Cordoba Oak, New York Oak, Bulternut, Helsinki Oak, Cavallo Oak

  – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4, KL32

  – Hèm khóa bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước

  – Xuất xứ: 100% Made in Switzerland

 • swiss-authentic-d2708-8mm

  Swiss Authentic D2708 8mm

  0 trên 5

  – Quy cách: 1380 (D) x 159 (R) x 8mm

  – Bề mặt: SA, WG, NM, NW

  – Tên chủng loại gỗ: American Walnut, Doussie, Chocolate, Cordoba Oak, New York Oak, Bulternut, Helsinki Oak, Cavallo Oak

  – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4, KL32

  – Hèm khóa bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước

  – Xuất xứ: 100% Made in Switzerland

 • swiss-authentic-d2439-8mm

  Swiss Authentic D2439 8mm

  0 trên 5

  – Quy cách: 1380 (D) x 159 (R) x 8mm

  – Bề mặt: SA, WG, NM, NW

  – Tên chủng loại gỗ: American Walnut, Doussie, Chocolate, Cordoba Oak, New York Oak, Bulternut, Helsinki Oak, Cavallo Oak

  – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4, KL32

  – Hèm khóa bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước

  – Xuất xứ: 100% Made in Switzerland

 • swiss-authentic-d2431-8mm

  Swiss Authentic D2431 8mm

  0 trên 5

  – Quy cách: 1380 (D) x 159 (R) x 8mm

  – Bề mặt: SA, WG, NM, NW

  – Tên chủng loại gỗ: American Walnut, Doussie, Chocolate, Cordoba Oak, New York Oak, Bulternut, Helsinki Oak, Cavallo Oak

  – Tiêu chuẩn chống trầy xước: AC4, KL32

  – Hèm khóa bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước

  – Xuất xứ: 100% Made in Switzerland